Regulamin

WTA czyli Wrocławskie Turnieje Amatorskie to cykl turniejów dla dzieci organizowany w celu zachęcenia młodych tenisistów do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rywalizacji w duchu fair play. W sezonie 2019/2020 odbędzie się siódma edycja zawodów, ponownie pod nazwą McDonald’s Kids Cup.

 

Regulamin

 

1. Organizatorzy – Grzegorz Święcicki, Gabriel Hetnar i Dawid Radwański (WTA - Wrocławskie Turnieje Amatorskie)  

 

2. Miejsce – Omega (Smolec) oraz Sportwerk (Wrocław – Kozanów)

 

3. Terminy turniejów:

 

VII edycja KIDS CUP - terminy:
1. 19-20 października 2019
2. 14-15 grudnia 2019
3. 1-2 lutego 2020
4. 18-19 kwietnia 2020
Masters 7 czerwca

McDonald’s Kids Cup – dzieci do 13 roku życia (roczniki 2006 i młodsze) podział na 4 kategorie: czerwoną (r. 2011 i młodsze) – małe siatki, 75% wolniejsze piłki, pomarańczową
(r. 2010 i młodsze) – 3/4 kortu, 50% wolniejsze piłki oraz zieloną (r. 2009 i młodsze) – cały kort, 25% wolniejsze piłki. Zgodnie z zasadami programu „Tenis 10”.

Dodatkowo kategoria żółta (roczniki 2006 i młodsze) – cały kort, normalne piłki.

Jeśli zawodnik ze "starszego" o rok rocznika w danej kategorii rozpocznie cykl w roku 2019, to może kontynuować zmagania w niej do zakończenia cyklu.

 

- Organizator zastrzega dla siebie prawo do zmiany terminu turnieju, ale o zmianie poinformuje najpóźniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

4. Informacje na temat weryfikacji do turniejów zostaną przekazane bezpośrednio do zainteresowanych.

 

5. Wpisowe za każdy turniej – 65 zł (z wyjątkiem kategorii czerwonej – 55 zł). W przypadku udziału w dwóch kategoriach – rabat 10 zł.

 

6. System rozgrywek: grupowy (ilość meczów zależy od ilości zgłoszeń – grupy maksymalnie 4-osobowe, chyba że startuje 5 osób – wtedy „każdy z każdym). Potem faza finałowa play-off i gry o miejsca.

 

7. System rozgrywania meczów zależy od liczby zgłoszonych uczestników (najkrótszy możliwy mecz rozgrywany będzie do dwóch wygranych tie-breaków do 7 punktów,
przy stanie 6:6 rozgrywany jest decydujący punkt, trzeci tie-break również do 5 punktów, przy 4:4 decydujący punkt – kategoria czerwona i pomarańczowa, 1 set do 3 lub 4 gemów (w zależności od liczby uczestników) od stanu 0:0 (przy 3:3 tie-break do 7 pkt) i gemy bez przewag w kategorii zielonej i żółtej. Każdy zawodnik rozegra minimum 3 mecze.

 

8. W okresie zimowo-wiosennym rozegrane zostaną 4 turnieje kwalifikacyjne.

Na podstawie punktacji prowadzona będzie lista rankingowa McDonald’s Kids Cup (publikowana na naszej stronie internetowej www.wta.wroclaw.pl oraz na naszym funpage’u na facebooku ). Latem zostaną rozegrane turnieje Masters, w których zagra ósemka najlepszych w danej kategorii. Trzeba wziąć udział w minimum dwóch turniejach (jeśli nie uzbiera się pełna ósemka uprawnionych do gry w Mastersie, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania "dzikiej karty" zawodnikowi/zawodniczce, którzy brali udział w jednym turnieju kwalifikacyjnym lub przechodzą do starszej kategorii, a w młodszej wyróżniali się dobrymi wynikami).

 

9. Punkty przydzielane będą we wszystkich kategoriach, wg poniższych zasad:

 

I miejsce – 100 punktów

II miejsce – 80 punktów

III miejsce – 60 punktów

IV miejsce – 50 punktów

V miejsce –  40 punktów

VI miejsce – 30 punktów

VII miejsce – 20 punktów

Pozostałe miejsca – 10 punktów

10. Zasady uczestnictwa

·         w turniejach McDonald’s Kids Cup mogą brać udział wszyscy zawodnicy z wyżej wymienionych roczników poza sklasyfikowanymi w TOP 50 PZT skrzatów. Liczy się data rozpoczęcia cyklu.

·         zgłoszenia najpóźniej do godziny 18:00 do piątku poprzedzającego turniej

·        zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, rok urodzenia i kategorię.

·         rezygnację z turnieju należy wysłać najpóźniej do piątku poprzedzającego turniej do godz. 20:00 - najlepiej telefonicznie pod nr 602769796 (Grzegorz) lub 883882096 (Dawid).

11. Nagrody

Za poszczególny turniej:

·         1, 2 i 3 miejsce medale lub puchary i nagrody rzeczowe

·         Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki

Na koniec cyklu:

·         1, 2 i 3 miejsce puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe

·         Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy

 

12. W cyklu McDonald’s Kids Cup w cenie wpisowego jest voucher do restauracji McDonald's

 

13. Sprawy różne

·         organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko w trakcie trwania turnieju

·         każdy uczestnik ma obowiązek grania według zasady fair play

·         o rozstawieniu w danym turnieju decyduje ranking danego cyklu (jeśli jest to pierwszy turniej, to brany jest pod uwagę ranking z poprzedniego cyklu); o ostatecznym rozstawieniu decyduje organizator

·         obowiązuje obuwie zmienne

·         Jeśli mecze można oglądać z trybun, to rodzice i opiekunowie zobowiązani są obserwować mecze stamtąd. Jeżeli nie ma innej możliwości, można obserwować mecze z wysokości kortu, ale obowiązuje całkowity zakaz zabierania głosu. W przeciwnym wypadku sędzia meczu lub sędzia główny może wyprosić taką osobę z kortu, a w skrajnych wypadkach nałożyć karę zakazu wstępu na kolejne turnieje.

·         W kategorii czerwonej i pomarańczowej wszystkie mecze są sędziowane, w kategorii zielonej i żółtej sędziowane są tylko mecze finałowe.

·         Sędzia ma ostateczne zdanie, a w przypadku braku sędziego, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny.

 

14. Opłata wpisowego i zapisanie się do turnieju jest równoznaczne z całkowitą akceptacją regulaminu zarówno przez uczestnika jak i jego opiekunów i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Copyright (c) WTA Wrocławskie Turnieje Amatorskie 2013-2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com